Хотелска Политика

УСЛОВИЯ ПО РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛИРАНЕ НА ПРЕСТОЙ

1. Резервации и записване: Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:
– Чрез попълнена и изпратена Заявка за Резервация от сайта на СПА ЕЗЕРЕЦ ЕООД – www.еzeretz.com
- По e-mail: reservations@ezeretz.com
- По e-mail: marketing@ezeretz.com / За групи и мероприятия

След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим, ако е възможно Вашата резервацията да бъде направена. При потвърждение на резервацията от страна на Хотела, потребителят трябва да заплати в рамките на три работни дни депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, посочени в потвърждението на резервацията, което Хотелът изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго. При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само на телефон: 0885 898008 и при 100% авансово плащане в брой при настаняване в хотела.

2. Начини за плащане на резервациите – по банкова сметка в лева и евро:

„ЕЗЕРЕЦ” ЕООД
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG70STSA93000024925696 - BGN
IBAN: BG34STSA93000024932164 - EURO

 

3. Документи, които Хотелът издава на клиента при потвърдена и платена резервация: 

– официално потвърждение за резервация, гарантиращо правото за настаняване
– фактура за платената сума по направената резервация

4.Условия за анулация: Всяка анулация на резервация, за която сме Ви изпратили потвърждение за настаняване, трябва да бъде изпратена писмено до Хотела на посочените mail: hotel@ezeretz.com или тел: +359/ 73 88 66 11/ 0885 898008
– В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга, анулации на вече заплатени услуги без неустойка се извършват до 7 дни преди датата на настаняване. Клиентът ще бъде таксуван за стойността на първата нощувка, в случай на анулиране в рамките на 7 дни преди пристигането. В случай на непристигане, клиентът ще бъде таксуван за цялата сума по резервацията. Хотела си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
- Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

Хотелът предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, e-mail-a или от подадена такава в офисите на Управляващата фирма, и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.

2. Права и задължения на страните:

2.1. ХОТЕЛЪТ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. ХОТЕЛЪТ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Служителите в хотела ще направят всичко възможно, за да ги удовлетворят, но не гарантираме безусловно изпълнението им.

2.4. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

2.5. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид в офисите на ХОТЕЛЪТ , по факс, посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на ХОТЕЛА – www.ezeretz.com

2.6. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно УСЛОВИЯТА ЗА АНУЛАЦИЯ

2.7. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

2.8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.9. Хотела не носи отговорност за липсващи: ценности, вещи и предмети които не са оставени за съхранение в сейфовите на рецепция или в тези на стаите.

2.10. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

2.11. Скоростта на интернета зависи от WiFi сигнала и е ограничена на 4Mbp/s

2.12. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на ХОТЕЛА или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на ХОТЕЛА поправки и анулации.

Гостите следва да имат предвид, че СПА Хотел Езерец си запазва правото да откаже достъпа на повече гости и надвишаване на максималния капацитет, позволен за съответния тип помещения.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

Всички услуги на територията на хотела могат да бъдат използвани срещу посочване на номера на помещението, в което е настанен госта. При консумация в ресторант и / или лоби бар гостът разписва касовата бележка, която съдържа информация за консумацията и номера на стаята. Услугите, използвани в хотела могат да бъдат заплатени или в брой, или с кредитна карта на Рецепция при напускане като всеки гост получава детайлна разпечатка за всички използвани услуги. Ако гостът желае да удължи своя престой и след вече посочена дата за напускане, следва да се свърже с Рецепция относно възможностите за това.

ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

При настаняване всеки гост получава карта за достъп и карта за използване на хавлии в Спа центъра и басейните. Гостите следва да предават картите при напускане на хотела, като хотелът има право да начисли глоба за изгубена, не непредадена или повредена карта в размер на 10 лв.

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
Настаняване след 14.00 часа
Освобождаване до 12.00 часа
Резервациите се пазят до 24:00 ч. за деня.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

ХРАНИ И НАПИТКИ

Не се разрешава внасянето и консумирането на храна и напитки в стаите, лоби бар, ресторант закупени извън територията на хотела. Моля, имайте предвид, че всички налични храни и напитки в мини бара следва да бъдат допълнително заплатени при напускане на хотела. Ако не искате да използвате мини бар услугата, моля уведомете рецепцията. Не е разрешено поставянето на собствена храна и напитки в мини хладилника. Мини бара се зарежда ежедневно.

ПОЛИТИКА ЗА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕТО

В съответствие с българското законодателство, СПА Хотел Езерец спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи, ресторант, общи вътрешни площи и коридори. Всеки гост, който наруши тези правила ще му бъде начислена такса в размер на 100,00лв.
Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

ДРЕСКОД

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е спортно-елегантен. Гостите се допускат по халати и / или бански костюми само в Спа центъра на хотела и територията на външните басейни. В съответствие с нашата приятна вечерна атмосфера, както и от съображения за сигурност на територията на ресторанта/вътрешна част/ предпочитания дрескод за мъжете е дълъг панталон, а за жените-елегантен стил.

ПОВЕДЕНИЕ

Очакваме всички гости да се държат по приятен и културен начин. Скачания, ругатни и непристойно поведение са оскърбителни за гостите на хотела и могат да бъдат повод за преждевременно освобождаване на стаи и напускане на хотела без право на възстановяване на средства. ХОТЕЛЪТ има политика на нулева толерантност, в случаите на арогантно поведение, спрямо лица в очевидно нетрезво състояние или неадекватно такова под въздействие на психотронни и наркотични вещества, при което унищожава или заплашва здравословното състояние на гостите, причинява или заплашва да доведе до нарушение на обществения ред; отказва или не е в състояние да плати консумирани храни, напитки или услуги. Хотелът си запазва правото да санкционира гост или гости, които умишлено или по непредпазивост причиняват увреждане на хотела или обзавеждането. Ако тези щети се установят, след като гостът си е тръгнал, хотелът си запазва правото да се свърже с госта и / или туроператора, или други органи за по-нататъшна помощ.

Не се правят изключения! Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати престоя, без да носи отговорност за възстановяване или финансово обезщетение. Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика. Гостите, използващи ругатни или обиден език, символи и жестове ще да бъдат помолени да напуснат хотела, без право на възстановяване на средствата.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ, МОЛЯ СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ПРАВИЛА:

Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен. Децата не трябва да бъдат оставяни без надзор, освен в случаите, когато са поверени на грижите на хотелски аниматор или детегледачка

Деца под 12-годишна възраст нямат право да използват някой от асансьорите хотелa

Деца под 12-годишна възраст не се допускат самостоятелно до Заведенията за хранене и трябва да бъдат придружени от отговорно лице.

Бягането и тичането по коридорите на хотелa е абсолютно забранено освен в екстремни ситуации.
Забранено е надвесването над парапетите по етажите както от деца, така и от възрастни.

Възрастните са длъжни да прочетат и да се запознаят с всички предупредителни знаци и табели, поставени за целта на всеки етаж от хотела.

Не се допускат деца под 16-годишна възраст да използват оборудването в фитнес залата, сауната и парната баня.

Изрично се забранява тичането и бягането на територията на Спа центъра.

Забранява се и употребата на джакузи басейн от лица под 12 годишна възраст.

Забранява се и скачането в големия вътрешен басейн, както и в двата външни басейна и джакузито.

Преди ползване на басейни и с цел запазване комфорта на всеки гост е задължително използването на душ и чехли, като помещенията за душ са разположени непосредствено до входа на зоната за свободен достъп на Спа център.

Поради естеството на настилката на територията на Спа центъра и пространствата около басейните тя често е мокра. За целта са поставени предупредителни табели за Мокър под. Гостите, ползващи басейните и Спа центъра трябва внимателно да се запознаят с всички предупредителни табели и информация с цел избягването на инциденти.

Катеренето по оградите, столовете и масите не е препоръчително.

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости.

Всички гости е препоръчително да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

Ръководството си запазва правото да проверява багажа на гостите с цел избягването на кражби на хавлии, халати, предоставени за ползване от страна на гостите и налични в техните стаи / апартаменти.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци не са разрешени в хотела, с изключение на животни, придружаващи гости със специални нужди.

ПАРКИНГ

Хотелът разполага със собствен паркинг, който е безплатенн или платен (в зависимост от конкретният пакет или вида на направената резервация) за гостите на хотела.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи и някои зони в СПА центъра/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

ЦЕННОСТИ И ПАРИ

Хотелът, не носи отговорност за каквито и да било ценности и пари, оставени незаключени и извън сейфа, както в стаите, така и в общите помещения.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

В случай на прекъсване на електричеството, СПА Хотел Езерец разполага с аварийни генератори за възстановяване на електричеството.

КАМЕРИЕРСКИ УСЛУГИ

Ние предлагаме почистване на стаите всеки ден в часовете между 08:00 до 14:00 часа. Ако има поставена табелка "Не безпокойте" до 14:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля попитайте на рецепция номер 9.

ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

СПА Хотел Езерец не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи. Всички стаи са оборудвани със сейфове в стаята, ползването на които е напълно безплатно и е включено в цената за престоя. При намерени вещи хотелът се задължава да се свърже с госта и да прати загубената вещ, за сметка на собственика. При незаявени и непотърсени вещи в рамките на 30 (тридесет) дни, ще бъдат изхвърлени.

ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи на рецепция на хотела или при Управителя на хотела така, че въпросът да бъде решен веднага. Хотелът носи и поема отговорност за госта по време на престоя му в хотела в рамките на застраховката включена в цената на нощувката му Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай, че споменатият отказ се дължи на фактор, извън юрисдикцията на ръководството. Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите излезнат наяве, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта, или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта. Хотелът е предмет на законови проверки, включително, свързани с пожар, лицензиране, развлечения, здравеопазване, хигиена и безопасност. Всички условия се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

ПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички цени са в национална валута, която е български лев (BGN). Всички плащания се обработват в лева, както се изисква от закона. На рецепцията се приемат следните кредитни карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ЗАСЯДАНИЯ В АСАНСЬОРА

В случай на повдигане, заклещване или при други извънредни ситуации, настъпили по време на предвижването с асансьора в хотела веднага да се задействат алармените бутони и телефона разположен в кабината на асансьора.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

СПА Хотел Езерец е обект с материали и оборудване от най-ново поколение, които осигуряват надеждна защита и сигурност. Тъй като ние сме много отговорни за безопасността на нашите туристи и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти.
- На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж до асансьорите, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно. Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване (звук и светлина).
- На всеки етаж и до асансьора са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.

В случай на природно бедствие: Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хората, които влизат или излизат от сградите. В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели. Използвайте стълбите; не използвайте асансьорите. Персоналът на хотела ще ви покаже всички безопасни изходи. След това можете да излезете от сградата. В случай на земетресение не използва свещи, кибрит или открит пламък. Газовите инсталации може да са повредени и пламъкът да предизвика експлозии или пожари. Ако напуснете стаята си или сградата, бъдете сигурни, че хотелския персонал знае къде се намирате.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛА

В случай на нарушаване на правилата и политиката, управата на СПА Хотел Езерец може да се прибегне до прекъсване на престоя веднага, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

За допълнителна информация относно хотелската политика и предлаганите услуги, моля вижте Информационната папка, която може да се намери във всяка стая.