Хотелска Политика

УСЛОВИЯ ПО РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛИРАНЕ НА ПРЕСТОЙ

1. Резервации и записване: Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:
– Чрез попълване и изпратено Заявка за Резервация от сайта на СПА ЕЗЕРЕЦ ЕООД – www.ezeretz.com
- По e-mail: reservations@ezeretz.com
- По e-mail: marketing@ezeretz.com / За групи и мероприятия

След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим, ако е възможно Вашата резервация да бъде направена. При потвърждаване на резервацията от страна на хотела, потребителят трябва да плати в рамките на три работни дни на депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на този срок и неотстъпване на плащане, резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулирането при направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждението за настаняване. Също така ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорността на Потребителя е да проверите вашата резервация и да се уверите, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, които са в потвърждението на резервацията, което хотелът изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго. При данни за настаняване след малко от 24 часа, резервациите се приемат само на телефон: 0885 898008 и при 100% авансово плащане в брой при настаняване в хотела.

2. Начини за плащане при резервациите – по банкова сметка в лева и евро:

„ЕЗЕРЕЦ” ЕООД
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG70STSA93000024925696 - BGN
IBAN: BG34STSA93000024932164 - EURO

 

3. Документи, които хотелът издава на клиента при потвърдена и платена резервация: 

– Официално потвърждение за резервация, гарантиращо правото за настаняване
– фактура за сумата на плащането направената резервация

4.Ссловия за анулиране: Всяка анулация при резервация, за която сме изпратили потвърждението за настаняване, трябва да бъде изпратено писмено до Хотела на посочените mail: hotel@ezeretz.com или тел: +359/ 73 88 66 11/ 0885 898008
– В случай, че клиентът се отказва от туристическата услуга, анулирането на вечерните заплатени услуги без неустойка се извършва до 7 дни преди датата на настаняването. Клиентът ще бъде таксуван за стойността на първата нощувка, в случай на анулиране в рамките на 7 дни преди края. В случай на непристигане, клиентът ще бъде таксуван за цялата сума по резервацията. Хотелът си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независими от хотелиерите причини. В тези случаи на хотела:

Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
- Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не се дължи неустойка на същото.

Хотелът предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайт, e-mail-a или от предоставена такава в офиса на Управляващата фирма, и условията, подробности подробно в Общите условия за резервация.

2. Права и задължения на страните:

2.1. ХОТЕЛЪТ поема е задължителна за предоставяне на клиента във всеки размер на заплатените от него услуги.

2.2. ХОТЕЛЪТ се задължава да не променя цената на заплащането на услугите на клиентите, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. В случай, че клиентът желае да му бъде необходимите допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания относно отношението към храната, отглеждането и други, трябва да заявите за предоставяне на заявката за резервация. Служителите в хотела ще действат всичко възможно, за да ги удовлетворят, но не гарантираме безусловно използването им.

2.4. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за услугите извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

2.5. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид в офиса на ХОТЕЛЪТ , по факс, чрез електронна поща или чрез Резервационната форма в интернет сайта на ХОТЕЛА – www.ezeretz.com

2.6. При анулиране на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържа неустойки съгласно УСЛОВИЯТА ЗА АНУЛАЦИЯ

2.7. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулирането са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природно бедствие и други обстоятелства.

2.8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.9. Хотела не носи отговорност за липсата на ценности, вещи и предмети, които не са останали за съхранение в сейфовете на рецепцията или в тези на стаите.

2.10. Всички реклами, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат представени от клиента на място в хотела с целта на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не са удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорното лице, съставено на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното положение по проблема от Управителя на хотела.

2.11. Скоростта на интернет зависи от WiFi сигнала и е ограничена на 4Mbp/s

2.12. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на ХОТЕЛА или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издаване на клиентите на потвърдените документи (билети, ваучери и други) със съответните нанесени и заверени от представители на ХОТЕЛА поправки и анулации.

Гостите следва да имат предвид, че СПА Хотел Езерец си запазва правилното предоставяне на достъп до повече гости и надвишаване на максималния капацитет, позволен за тип помещение.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

Всички услуги на територията на хотела могат да се използват, посочени в номера на помещението, което е настанен гост. При хранене в ресторант и / или лоби бар гостът разписва касовата бележка, която съдържа информация за хранене и номера на стаята. Услугите, които се използват, могат да бъдат платени или в брой, или с кредитна карта на Рецепция при напускане като всеки гост, получава детайлна разпечатка за всички използвани услуги. Ако гостът желае да удължи своя престой и след това вече посочени данни за напускане, следва да се свърже с Рецепцията е възможно за това.

ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

При настаняване всеки гост получава карта за достъп и карта за използване на хавлии в Спа центъра и басейните. Гостите следва да предавате картата при напускане на хотела, като хотелът има право да начисли глоба за изгубена, непреддадена или повредена карта в размер на 15 лв.

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
Настаняване след 14.00 часа
Освобождаване до 12.00 часа
Резервирайте се пазят до 24:00 часа. за деня.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става чрез представяне на лични документи, удостоверяващи идентичност на Потребителя, правилния резерв, документ, доказателство за плащане на авансовата сума и потвърждение за живеене.

ХРАНИ И НАПИТКИ

Не се разрешава внасянето и храненето на храна и напитки в стаите, лоби бар, ресторант закупени извън територията на хотела. Моля, предвидете, че всички налични храни и напитки в мини бара следва да бъдат допълнително заплащани при пускането на хотела. Ако не искате да използвате услугата на мини бар, моля, уведомете рецепцията. Не е разрешено поставянето на собствена храна и напитки в мини хладилник. Мини бара се зарежда ежедневно.

ПОЛИТИКА ЗА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕТО

В съответствие с българското законодателство, СПА Хотел Езерец спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи, ресторант, общи вътрешни площи и коридори. Всеки гост, който наруши тези правила ще му бъде начислена такса в размер на 100,00лв.
Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

ДРЕСКОД

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е спортно-елегантен. Гостите се допускат по халати и / или бански костюми само в Спа центъра на хотела и територията на външните басейни. В съответствие с нашата приятна вечерна атмосфера, както и от съображения за сигурност на територията на ресторанта/вътрешна част/ предпочитания дрескод за мъжете е дълъг панталон, а за жените-елегантен стил.

ПОВЕДЕНИЕ

Очакваме всички гости да се държат по приятен и културен начин. Скачания, ругатни и непристойно поведение са оскърбителни за гостите на хотела и могат да бъдат повод за преждевременно освобождаване на стаи и напускане на хотела без право на възстановяване на средства. ХОТЕЛЪТ има политика на нулева толерантност, в случаите на арогантно поведение, спрямо лица в очевидно нетрезво състояние или неадекватно такова под въздействие на психотронни и наркотични вещества, при което унищожава или заплашва здравословното състояние на гостите, причинява или заплашва да доведе до нарушение на обществения ред; отказва или не е в състояние да плати консумирани храни, напитки или услуги. Хотелът си запазва правото да санкционира гост или гости, които умишлено или по непредпазивост причиняват увреждане на хотела или обзавеждането. Ако тези щети се установят, след като гостът си е тръгнал, хотелът си запазва правото да се свърже с госта и / или туроператора, или други органи за по-нататъшна помощ.

Не се правят изключения! Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати престоя, без да носи отговорност за възстановяване или финансово обезщетение. Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика. Гостите, използващи ругатни или обиден език, символи и жестове ще да бъдат помолени да напуснат хотела, без право на възстановяване на средствата.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ, МОЛЯ СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ПРАВИЛА:

Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен. Децата не трябва да бъдат оставяни без надзор, освен в случаите, когато са поверени на грижите на хотелски аниматор или детегледачка

Деца под 12-годишна възраст нямат право да използват някой от асансьорите хотелa

Деца под 12-годишна възраст не се допускат самостоятелно до Заведенията за хранене и трябва да бъдат придружени от отговорно лице.

Бягането и тичането по коридорите на хотелa е абсолютно забранено освен в екстремни ситуации.
Забранено е надвесването над парапетите по етажите както от деца, така и от възрастни.

Възрастните са длъжни да прочетат и да се запознаят с всички предупредителни знаци и табели, поставени за целта на всеки етаж от хотела.

Не се допускат деца под 16-годишна възраст да използват оборудването в фитнес залата, сауната и парната баня.

Изрично се забранява тичането и бягането на територията на Спа центъра.

Забранява се и употребата на джакузи басейн от лица под 12 годишна възраст.

Забранява се и скачането в големия вътрешен басейн, както и в двата външни басейна и джакузито.

Преди ползване на басейни и с цел запазване комфорта на всеки гост е задължително използването на душ и чехли, като помещенията за душ са разположени непосредствено до входа на зоната за свободен достъп на Спа център.

Поради естеството на настилката на територията на Спа центъра и пространствата около басейните тя често е мокра. За целта са поставени предупредителни табели за Мокър под. Гостите, ползващи басейните и Спа центъра трябва внимателно да се запознаят с всички предупредителни табели и информация с цел избягването на инциденти.

Катеренето по оградите, столовете и масите не е препоръчително.

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости.

Всички гости е препоръчително да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

Ръководството си запазва правото да проверява багажа на гостите с цел избягването на кражби на хавлии, халати, предоставени за ползване от страна на гостите и налични в техните стаи / апартаменти.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци не са разрешени в хотела, с изключение на животни, придружаващи гости със специални нужди.

ПАРКИНГ

Хотелът разполага със собствен паркинг, който е безплатенн или платен (в зависимост от конкретният пакет или вида на направената резервация) за гостите на хотела.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи и някои зони в СПА центъра/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

ЦЕННОСТИ И ПАРИ

Хотелът, не носи отговорност за каквито и да било ценности и пари, оставени незаключени и извън сейфа, както в стаите, така и в общите помещения.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

В случай на прекъсване на електричеството, СПА Хотел Езерец разполага с аварийни генератори за възстановяване на електричеството.

КАМЕРИЕРСКИ УСЛУГИ

Ние предлагаме почистване на стаите всеки ден в часовете между 08:00 до 14:00 часа. Ако има поставена табелка "Не безпокойте" до 14:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля попитайте на рецепция номер 9.

ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

СПА Хотел Езерец не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи. Всички стаи са оборудвани със сейфове в стаята, ползването на които е напълно безплатно и е включено в цената за престоя. При намерени вещи хотелът се задължава да се свърже с госта и да прати загубената вещ, за сметка на собственика. При незаявени и непотърсени вещи в рамките на 30 (тридесет) дни, ще бъдат изхвърлени.

ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи на рецепция на хотела или при Управителя на хотела така, че въпросът да бъде решен веднага. Хотелът носи и поема отговорност за госта по време на престоя му в хотела в рамките на застраховката включена в цената на нощувката му Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай, че споменатият отказ се дължи на фактор, извън юрисдикцията на ръководството. Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите излезнат наяве, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта, или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта. Хотелът е предмет на законови проверки, включително, свързани с пожар, лицензиране, развлечения, здравеопазване, хигиена и безопасност. Всички условия се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

ПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички цени са в национална валута, която е български лев (BGN). Всички плащания се обработват в лева, както се изисква от закона. На рецепцията се приемат следните кредитни карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ЗАСЯДАНИЯ В АСАНСЬОРА

В случай на повдигане, заклещване или при други извънредни ситуации, настъпили по време на предвижването с асансьора в хотела веднага да се задействат алармените бутони и телефона разположен в кабината на асансьора.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

СПА Хотел Езерец е обект с материали и оборудване от най-ново поколение, които осигуряват надеждна защита и сигурност. Тъй като ние сме много отговорни за безопасността на нашите туристи и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти.
- На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж до асансьорите, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно. Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване (звук и светлина).
- На всеки етаж и до асансьора са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.

В случай на природно бедствие: Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хората, които влизат или излизат от сградите. В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели. Използвайте стълбите; не използвайте асансьорите. Персоналът на хотела ще ви покаже всички безопасни изходи. След това можете да излезете от сградата. В случай на земетресение не използва свещи, кибрит или открит пламък. Газовите инсталации може да са повредени и пламъкът да предизвика експлозии или пожари. Ако напуснете стаята си или сградата, бъдете сигурни, че хотелския персонал знае къде се намирате.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛА

В случай на нарушаване на правилата и политиката, управлението на СПА Хотел Езерец може да се прибегне до спиране на престоя веднага, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

За допълнителна информация относно хотелската политика и предлаганите услуги, моля вижте информационната папка, която може да се намери във всяка стая.