Лов и Риболов

СПА Хотел Езерец Благоевград разполага със собствено едродивечово ловно стопанство само на 65 км. от хотела.

Заповядайте в Ловно Стопанство "Синаница" и изживейте един незабравим Лов на Едър или Дребен Дивеч в подножието на Пирин планина

ЛСК „Синаница” е изграден през 2014г. върху част от територията на  Дивечовъден участък „Синаница” ловище 1 и  Дивечовъден участък „Ощавски преслап” в района на дейност на ТП ДГС „Кресна” Надморската височина е от 850 до 1750м.. Дървостоите са средновъзрастни и дозряващи. Разнообразните формации от храстова растителност и богатсвото на полухрастовите и тревни видове с луковична и грудкова коренова система са сравнително добра потенциална естествена хранителна база. Наличието на иглолистни култури създава предпоставка за една относително добра защитна база.

Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка за развитието на елитни ловни трофеи.

Основните видове дивеч в района са:  дива свиня, сърна, див заек, вълк, лисица, бялка,златка, язовец.

Освен индивидуално ловуване на основните видове едър дивеч, организираме и групов лов на дива свиня.

За повече информация, моля посетете sinanitzahunting.com или позвънете на тел. 0888/787 302

 

 

Спортен риболов- с. Стара Кресна

СПА Хотел Езерец Благоевград предлага на своите посетители възможност за организиране на спортен риболов. Водоемите се  намира на 38 км. от хотела в с. Стара Кресна или на 40 минути.

Спортния риболов се прави за удоволствие, уловът е в количество за лична консумация. Главно риболовците си почиват и забавляват по този начин, поради борбеността на някои риби и интереса от тяхното преследване.Всички видове риби в нашия водоем се хранят с естествени организми от водоема и допълнително се подхранват изкуствено от стопанина. Във водоема, не се извършва промишлен или стопански риболов и не се използват мрежи. Зарибява се с видовете риба в зависимост от тяхната популация. Спортният риболов е разрешен целогодишно. Разрешен е улова на всички видове риба, които водоема разполага. Всички места във водоема са разрешени за риболов. Няма ограничения за количеството уловена риба.

ВИДОВЕ РИБА:

-Бял амур-11.90 лв./кг.

-Шаран-11.90 лв./кг.

-Толстолоп-7.90 лв./кг.

-Каракуда-4 лв./кг.

ПРАВА НА РИБОЛОВЕЦА

 

-Трябва да заплатите при пристигане такса: на въдица по 10,00лв.

- Могат да се вземат под наем въдици срещу заплащане-12,00лв. за брой

- Нужно е да си носите захранки, жива стръв или примамки по Ваш избор.

- Срещу заплащане може да вземете всички уловени  риби.

УСЛОВИЯ:

- Риболовът се упражнява само със законните средства и начини!

- Забранено е поставянето на уловени риби на земята без допълнинелни пособия.

- След приключение на риболова, всеки риболовец декларира уловената от него риба пред стопанина, независимо от нейното количество, размер и вид.

-Риби уловени над 5 кг., трябва да бъдат извадени с кеп или одеала и след това да се дезинфекцира кукичката с която е уловена рибата.

 

ЗАБРАНИ:

- Забранен е риболов с мрежи, серкмета или други забранени от закона средства и начини!

- Забранено е изваждане на рибите с куки, канджи или други средства, които застрашават живота на рибите!

- Забранени са  за взимане едрите видове риби по време на техния размножителен период, независимо от техния размер и тегло!

 

 

За повече информация, моля посетете sinanitzahunting.com или позвънете

на тел. 0888/787 302